Rola Administratora Projektu

Administrator Projektu w ramach swoich działań zobowiązany jest do zarządzania projektem na wszystkich jego etapach, poprzez czuwanie nad prawidłowością jego realizacji, oraz:

  • przestrzeganiem wspólnego harmonogramu przez wszystkie podmioty realizujące Kontrakt,
  • obsługi administracyjnej projektu,
  • regularnego sprawdzania postępu prac projektowych i wykonawczych wszystkich wykonawców realizujących Kontrakt,
  • informowania o wszystkich istniejących problemach i przewidywanych zagrożeniach ze stosownym wyprzedzeniem, razem z propozycjami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów/zagrożeń,
  • koordynacji działań promocyjnych Kontraktu, w zakresie oznakowania biura, placów budowy,szyldów, urządzeń, wyposażenia.
X
Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Intranet jest wewnętrznym portalem komunikacyjnym spółek należących do grupy. Dostęp do zasobów portalu posiadają jedynie pracownicy spółki.