Parę słów o samym projekcie MMS

Celem projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS) jest zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach, w ramach którego kosztem niemal 200 mln zł, powstanie sieć szkieletowo-dystrybucyjna o długości ok. 3000 km, zawierającej blisko 250 węzłów telekomunikacyjnych.

 

Projekt MSS przyczyni się w sposób istotny do rozwoju regionalnej infrastruktury teletechnicznej będącej jednym z katalizatorów wzrostu gospodarczego. Inwestycja doprowadzi w dłuższym okresie czasu do wzrostu liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach, nie tylko z branży ICT, podniesienia poziomu edukacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, usprawnienia procesów administracyjnych, aktywizacji społeczności lokalnych oraz wpłynie na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Małopolski. Ponadto realizacja projektu MSS przyczyni się do wypełnienia priorytetowych celów zawartych w Agendzie Cyfrowej dla Europy, m.in. do wzrostu gospodarki w regionie oraz uzyskania korzyści przez grupy społeczne poprzez zapewnienie możliwości dostępu do szybkiego Internetu. Zastosowana technologia światłowodowa umożliwi świadczenie usług szerokopasmowych o praktycznie nieograniczonej przepływności.

X
Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Intranet jest wewnętrznym portalem komunikacyjnym spółek należących do grupy. Dostęp do zasobów portalu posiadają jedynie pracownicy spółki.