Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND POLSKA S.A.
i Pełnomocników Akcjonariuszy

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa, kontakt: tel. 18-353 37 10, e-mail: optolandpolska@optolandpolska.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1, art. art. 347, art. 362 par 1 pkt. 8, art. 406, art. 407, art. 410, Statucie spółki oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami zebranych danych osobowych są także inni Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy– np. w zakresie udostępnienia listy akcjonariuszy.
  4. Administrator dokłada wszelkich starań aby Pani/Pana dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowana, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do nabycia i realizacji praw akcjonariusza.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
X
Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Intranet jest wewnętrznym portalem komunikacyjnym spółek należących do grupy. Dostęp do zasobów portalu posiadają jedynie pracownicy spółki.