plan podziału spółki

2014.01.24

Ogłoszenie o podziale Spółki

Plan podziału spółki Optoland Polska S.A. uzgodniony wraz ze spółką Telehaus Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Optoland Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 377828 działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami), udostępnia Plan Podziału spółki Optoland Polska S.A., uzgodniony przez Spółkę Optoland Polska S.A. (spółka dzielona) oraz Telehaus Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Intranet jest wewnętrznym portalem komunikacyjnym spółek należących do grupy. Dostęp do zasobów portalu posiadają jedynie pracownicy spółki.