plan podziału spółki


Intranet jest wewnętrznym portalem komunikacyjnym spółek należących do grupy. Dostęp do zasobów portalu posiadają jedynie pracownicy spółki.